Ефекти на хроничния стрес. Модели на поведениe. Стратегии за справяне