Противовъзпалителни храни. Индекс на възпаление от храната