Телесна практика: Осъзнаване на състоянието на нервната система