Телесна практика: Разпознаване и приоритизиране на стресорите